Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu về cách neweva.com.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi khách hàng đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ New Eva.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website neweva.com.vn của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin khách hàng yêu cầu.

 

New Eva coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

 

Mọi thông tin giao dịch của khách hàng sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.